Skip links

Služby

Služby, které poskytujeme.

Služby

Služby, které zajišťujeme

Představte si, co všechno už nemusíte řešit.

Case studies

SVJ je právnickou osobou jako každá jiná obchodní korporace, a proto:

Jednáme ve věcech správy domu

Jednáme ve všech věcech a oblastech týkajících se ekonomické, právní i technické správy společenství.

Odpovídáme za účetnictví

Zajišťujeme účetnictví Vašeho SVJ a poskytujeme účetní poradenství ve věcech SVJ.

Opatření k zajištění plateb od vlastníků

Vedeme evidenci o pravidelných platbách do společného účtu vlastníků a v případě neplacení provádíme opatření.

Vedeme evidenci vlastníků a plníme povinnosti k SVJ

Veškerou agendu o vlastnictví přebíráme a k návaznosti na to plníme povinnosti vůči SVJ

Uzavíráme smlouvy dle Vámi určeného finančního limitu

Veškeré smlouvy, uzavíráme na základě stanovených pravidel,které se určují na shromáždění.

Organizujeme shromáždění vlastníků

Každoročně organizujeme shromáždění vlastníků včetně zajištění prostor a zasílání pozvánek.

Vyřizujeme požadavky a stížnosti ze strany vlastníků

Jakékoliv požadavky či stížnosti jednotlivých vlastníků je plně v našem řešení. Okamžitě, řešíme osobně s jednotlivými vlastníky jejich požadavky či stížnosti.

Poskytujeme průběžné informace členům společenství

V případě řešení zasíláme informace všem vlastníkům.

Zajištění a zpracování finančního plánu společenství

Sestavujeme finanční plán SVJ na celý rok.

Vyřizujeme zálohy, vyúčtování a úhrady za jednotlivé služby

Zajišťujeme zálohy a vyúčtování služeb včetně jejich úhrady.

Konáme pravidelné konzultace se správou nemovitosti

Jsme v pravidelném kontaktu se správou nemovitosti. Jsme plně k dispozici ke konzultacím.

Vymáháme plnění povinností členů společenství

Právně vymáháme vzniklé plnění povinností členů společenství.

Dohlížíme na technický stav budovy společenství

Provádíme dohled nad technickým stavem budovy společenství.

Místo působnosti
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Hl. m. Praha

Spravujeme společenství ve třech krajích.

Funkci profesionálního předsedy provádíme v celém Plzeňském, Středočeském kraji a Hl. m. Praha.

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Hl. m. Praha

RYCHLÝ KONTAKT

Nenašli jste nějakou informaci?

Něco jste nenašli nebo potřebujete doplnit bližší informace? Napište nám a my Vám co nejdříve podpovíme.

    Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s Prohlášením o zpracování osobních údajů.